Samen met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), de Federatie van Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) sloot Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) in het juli 2013 een akkoord met het ministerie van VWS. Dat akkoord betreft de kosten van de medisch-specialistische zorg van 2014 tot en met 2017.

Drie pijlers

Naast het beheersbaar houden van de kosten willen de ondertekenaars van het akkoord ook de kwaliteit en efficiency van de zorg verbeteren. Een systematische en gezamenlijke inzet op kwaliteitsverbetering draagt enorm bij aan die doelmatigheid van zorg. Dat willen zij doen door zorg aan te bieden aan die patiënten die daar ook echt op zijn aangewezen en die profijt hebben van een behandeling. Gepast gebruik wordt dat genoemd: geen onder-, maar ook geen overbehandeling. Daarnaast speelt transparantie een belangrijke rol. Met informatie over de uitkomsten van de zorg kunnen zorgverleners hun zorg evalueren en verbeteren. Zorgverzekeraars kunnen met die informatie goede kwaliteit van zorg inkopen. En patiënten kunnen daarmee de juiste zorgverlener kiezen. De derde pijler bij deze doelstelling is passende zorg. Zorg verlenen door die professional en in die setting die daar het meest geschikt voor is. De planbare medisch-specialistische zorg, zoals oogheelkunde, orthopedie en dermatologie, kan uitstekend in een zelfstandige kliniek worden geboden.

Klinieken ondersteunen

In 2014 is gestart met een aantal aandoeningen, onder meer met staar, spataderen en heup- en knieartrose. Samen met de partners uit het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord wordt onderzocht wat nodig is om op deze aandoeningen nog meer te verbeteren. Van het aanscherpen van richtlijnen tot het ontwikkelen van nieuwe meetinstrumenten.