In 2014 ging de landelijke subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg’ van kracht. Daarmee kunnen ziekenhuizen én klinieken een extra impuls geven aan de opleiding van hun medewerkers. Met workshops en cursussen kunnen zij de kennis en kwaliteit van hun personeel op een hoger niveau tillen. De complexer wordende patiëntenzorg maakt investering in de kwaliteit van medewerkers immers steeds meer noodzakelijk.

Klinieken helpen bij samenstellen opleidingsplan

Voor de zelfstandige klinieken is € 1,3 miljoen aan opleidingssubsidie beschikbaar gekomen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten belangstellende klinieken een opleidingsplan schrijven die door het Ministerie van VWS wordt beoordeeld. In 2014 begeleidde ZKN de klinieken daarbij. De subsidieregeling geldt voor drie jaar, maar moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Elke kliniek bepaalt in overleg met haar medewerkers waarin ze haar medewerkers extra wil opleiden, waarbij de kwaliteit van zorg het centrale thema is.