Op dit moment vertegenwoordigt ZKN al zo’n 180 zelfstandige klinieken die met elkaar meer dan 250 vestigingen hebben. De klinieken leveren zowel verzekerde als niet-verzekerde zorg. De brancheorganisatie wil het niveau van de aangesloten klinieken hoog houden, het kaf van het koren scheiden en de kwaliteitslat steeds hoger leggen. Om die reden ontwikkelde ZKN het ZKN-keurmerk. Zorgverzekeraars beschouwen dat keurmerk inmiddels als maatstaf van kwalitatief goede zorg. Voor de klinieken is het een hulpmiddel om die hoogwaardige kwaliteit ook werkelijk te leveren.

Onafhankelijke toetsing

De uitvoering van het landelijk erkend en gecertificeerd kwaliteitskeurmerk gebeurt door een onafhankelijk keuringsinstituut, een professionele certificeringinstelling. De onafhankelijke auditoren toetsen de klinieken daarbij op zeer veel criteria, van deskundigheid van artsen en medewerkers tot neutrale voorlichting aan patiënten, medicatiebeheer, registratie van implantaten en de inspanningen om infecties te voorkomen.

Veel werk verrichten

Op het jaarcongres van ZKN in juni 2014 werd het 250ste ZKN-keurmerk uitgereikt. Het behalen van het keurmerk gaat echter niet zonder slag of stoot. Het vergt veel werk en energie, alsmede een toegewijd team om aan alle gestelde criteria te kunnen voldoen. Voldoet de kliniek bijvoorbeeld aan alle eisen van intake en nazorg? Heeft ze een gedegen systeem rond veiligheid ingericht? Wat wordt zoal met de uitkomsten van de metingen gedaan? Vindt er analyse en evaluatie plaats? Is er werkelijk sprake van een lerende organisatie? Slechts een kleine greep uit de hoeveelheid vragen en informatie waar de onafhankelijke auditoren op toetsen.

Met cursussen klinieken helpen

Met onder meer de ZKN Academie helpt de brancheorganisatie de klinieken om dit keurmerk te (gaan) behalen. Daarvoor werden diverse workshops en cursussen georganiseerd, onder meer op het gebied van risicomanagement, strategie, medische technologie, cultuurverandering binnen de eigen kliniek, conflicthantering en onderzoek naar patiënttevredenheid. Het ZKN-keurmerk geldt voor drie jaar. Daarna volgt opnieuw toetsing. Ook tussentijds vindt elk jaar een audit plaats om te zien of de betreffende kliniek nog steeds aan alle eisen voldoet. In 2014 zijn PROMs en objectieve voorlichting aan patiënten aan de criteria toegevoegd.

Lees meer over het ZKN-keurmerk