Er bestaat een landelijk programma om de kwaliteit in de zorg te meten en openbaar te maken. Niet alleen omdat kwalitatief goede zorg het beste is voor de patiënt, ook omdat die zorg onnodige kosten kan besparen.

Informatie openbaar maken

Het Kwaliteitsinstituut, onderdeel van Zorginstituut Nederland, stelde indicatoren vast om voor diverse aandoeningen kwaliteitsinformatie te verzamelen. Het betreft andere informatie dan die bij PROMs in beeld komen. Zorgverzekeraars gebruiken de geleverde informatie onder meer voor het inkopen van hoogwaardige zorg, patiëntenorganisaties om mensen te helpen de juiste keuze van zorgaanbieder te maken. Ook de overheid gebruik de informatie om onder meer burgers (patiënten) goede voorlichting te geven. Dat gebeurt ook via de website kiesbeter.nl.

Portal ingericht

In 2014 hebben de zelfstandige klinieken hun kwaliteitsinformatie beschikbaar gesteld. Daarvoor richtte ZKN een portal in; klinieken konden via deze portal informatie aanleveren. In 2015 heeft ZKN een externe partij ingehuurd om de aanlevering van kwaliteitsinformatie mogelijk te maken.

Zeer gedetailleerde vragenlijsten

De zeer gedetailleerde vragenlijsten geven overigens meteen goed zicht op de kwaliteit van zorg bij de zelfstandige klinieken. Voor wat betreft heupoperaties variëren de aan te leveren data van ‘percentage operaties waarbij de patiënt peri-operatief antibiotica toegediend heeft gekregen, in geval van een totale heupprothese’ tot ‘aantal operaties waarbij de patiënt een totale heupprothese heeft ondergaan’. Het blijkt bijvoorbeeld dat de klinieken uitzonderlijk goed scoren met percentages infecties: 0 tot 1 procent.