PROMs staat voor Patient Reported Outcome Measures. Het zijn gevalideerde vragenlijsten die gebruikt worden om veranderingen in gezondheid te meten, zoals de patiënt die ervaart. Zorgverleners krijgen daarmee informatie over de effectiviteit van hun behandeling. Zij willen hun cliënten immers zo efficiënt mogelijk genezen met optimaal resultaat. Metingen voor en na de behandeling geven inzicht in bijvoorbeeld hoe veel beter iemand kan zien na behandeling in een oogkliniek.

Medische effectiviteit zichtbaar maken

De methode om patiëntervaringen te meten bestaat al langer. ZKN startte met het promoten van PROMs in 2011 en moedigt aangesloten klinieken aan om met deze methode de medische effectiviteit zichtbaar te maken. Klinieken voor orthopedie startten als eerste met PROMs, steeds vaker gevolgd door klinieken voor oogheelkunde, hand- en polschirurgie en dermatologie.

Belangrijke voordelen

Het gebruik van PROMs levert de patiënt vier belangrijke voordelen op: (1) hij ziet zijn eigen vooruitgang, (2) daarmee neemt de therapietrouw toe, (3) bij opvallende uitkomsten, zoals een hoge pijnscore, kan de zorgverlener ingrijpen en patiënten beter begeleiden, ook tijdens het behandeltraject, en (4) er ontstaat inzicht in de resultaten van de zorgaanbieder. Met de informatie die uit PROMs naar voren komt, kunnen nieuwe patiënten de juiste kliniek kiezen. De zorgverzekeraar gebruikt de informatie bij het inkopen van kwalitatief hoogwaardige zorg. En de kliniek gebruikt de informatie weer als belangrijke tool om voortdurend de kwaliteit van zorg en dienstverlening te evalueren en te optimaliseren,

Vereiste voor ZKN-keurmerk

ZKN vindt deze uitkomstmetingen zeer belangrijk. Vanaf 1 januari 2016 stelt de brancheorganisatie het zelfs als een vereiste dat klinieken met het ZKN-keurmerk PROMs meten. Vanaf 1 januari 2015 is het een streefnorm en moeten klinieken aantonen dat zij met de invoering van de PROMs zijn gestart. In 2014 stimuleerde ZKN om werkelijk met deze metingen aan de slag te gaan. Onder meer daarvoor werden op het jaarcongres in juni 2014 koplopers op het gebied van PROMs uitgenodigd om succesvolle voorbeelden te geven uit hun praktijk.