Vooral de focus op kwaliteit in de inkoop moet tot beheersing van zorgkosten leiden. Daarbij gelooft ZKN niet in sancties, maar juist in de kracht van het veld. Zorgverzekeraars moeten ruimte creƫren om verschuivingen in zorg te realiseren en nieuwe spelers toe te laten.

ZKN staat voor kwaliteit en doelmatigheid. Vanuit die drijfveer is ZKN sinds 2012 partner van het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord (BHA) Medisch Specialistische Zorg. Daarmee stemde de vereniging in met het budgettair kader zorg dat tot en met 2017 een maximale groei toestaat van slechts 1 procent.

Systeem op slot

Na drie jaar BHA kunnen we concluderen dat de zorgkosten beheersbaar zijn en zich inderdaad ontwikkelen in lijn met de gestelde doelstelling van het akkoord. De afspraken op hoofdlijnen over de contractering liggen vast en de partners van het BHA zijn gestart met het invullen van de kwaliteits- en doelmatigheidagenda. Een mooi resultaat. Maar dat stemt ZKN nog niet tevreden. Terugkijkend op de afgelopen inkoopronden constateert ZKN dat het systeem nagenoeg niet beweegt. Het belemmert zelfs innovatie en beperkt zorgvernieuwing en -verplaatsing.

Het huidige systeem belemmert innovatie en beperkt vernieuwing

Nieuwe spelers toelaten

Met het Macrobeheersinstrument (MBI) kan de minister van VWS als uiterst middel ingrijpen als de zorgkosten het macrobudget overschrijden. ZKN gelooft echter niet in beheersing van kosten via sancties als het MBI. Met inzicht in kwaliteit krijgen verzekeraars de ruimte om op basis van objectieve criteria afspraken te maken met en verschuivingen van zorg te realiseren naar die aanbieders die doelmatig en kwalitatief hoogwaardige zorg bieden, soms zelf vernieuwende zorg. En dat kunnen ook nieuwe spelers zijn.

MBI afgewend

Nieuwe innovatieve zorgaanbieders moeten daarom de ruimte krijgen om toe te treden tot de markt, zonder het risico van financiƫle naheffing (MBI) specifiek voor niet gecontracteerde zorg. ZKN is tevreden dat het MBI is afgewend. Daarnaast is de code Good Contracting Practices verbreed. Deze code biedt handvatten aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om op een meer effectieve en gestructureerde manier samen tot afspraken komen in het jaarlijks terugkerende inkoopproces. ZKN is de drijvende kracht achter de code.