Willen klinieken, maar ook ziekenhuizen en andere zorgaanbieders, hun kwaliteit van zorg verbeteren, dan moeten zij (en de patiënt) inzage krijgen in de effectiviteit van hun behandelingen. PROMs helpen daarbij. Een onafhankelijk platform moet die kwaliteit van zorg transparanter maken. Met transparantie in kwaliteit van zorg kunnen zorgaanbieders continu de kwaliteit van zorg evalueren en verbeteren. En op termijn kunnen patiënten daarmee keuzes maken en zorg afnemen waar die het beste wordt geleverd.

Patient Reported Outcome Measures, kortweg PROMs zijn gevalideerde vragenlijsten waarmee je de veranderingen kunt meten in de gezondheid zoals de patiënt die ervaart. Krijgt iemand een nieuwe knie, dan meet je de situatie drie maanden voor de behandeling, tijdens de operatie, kort daarna en na bijvoorbeeld een jaar. Met de uitkomsten krijgen zorgaanbieders informatie over de effectiviteit van hun behandeling. Zij willen hun patiënten immers zo efficiënt mogelijk genezen met optimaal resultaat.

Vier voordelen

Per 1 januari 2016 moeten ZKN-leden verplicht PROMs afnemen. Het gebruik van PROMs levert de patiënt vier belangrijke voordelen op: (1) hij ziet zijn eigen vooruitgang, (2) daarmee neemt de therapietrouw toe, (3) bij opvallende uitkomsten, zoals een hoge pijnscore, kan de zorgverlener ingrijpen en patiënten beter begeleiden, ook tijdens het behandeltraject, en (4) er ontstaat inzicht in de resultaten van de zorgaanbieder.

ZKN bouwt platform

PROMs zijn een uitstekend instrument om de kwaliteit van zorg transparant te maken, een doelstelling die zowel ZKN als minister Edith Schippers van VWS na aan het hart ligt. Mede om die reden kende de minister ZKN een subsidie toe voor een driejarig PROMs-project dat in december 2015 startte. ZKN bouwt daarmee een onafhankelijk zelfstandig opererend digitaal platform waarbij de kwaliteitsdata worden met elkaar worden vergeleken en gedeeld met belanghebbenden zoals zorgaanbieders en patiënten.

Met transparantie kunnen patiënten keuzes maken en daar zorg afnemen waar die het beste wordt geleverd.

Beginnen met vier specialismen

Het gaat in eerste instantie om data rond de specialismen orthopedie, oogheelkunde, dermatologie en hand- en polschirurgie. Later volgen andere ziektebeelden. Met de toekenning van de subsidie erkent het ministerie de rol die ZKN speelt als aanjager in het transparant maken van de kwaliteit van zorg in Nederland.