Groei kenmerkt de geschiedenis van ZKN. Fysiek, maar vooral ook op het gebied van kwaliteit, veiligheid en patiënttevredenheid. Waar klinieken eerst nog als illegaal en bedreigend werden gezien, spelen zij nu een serieuze en volwaardige rol in het zorglandschap.

In 1990 werd de vereniging opgericht. Alle reden om in 2015 uitgebreid stil te staan bij het zilveren jubileum. Hoogtepunt was het jubileumcongres op 4 juni met zo’n 120 leden en relaties in het Haagse Louwman Museum. Workshops, wervende presentaties, felicitaties van minister Schippers van VWS, een diepgaand rondetafelgesprek, media-aandacht van BNR en de jubileumfilm met verslag maakten deze feestelijke dag compleet.

De wijziging in het zorgstelsel maakt het klinieken mogelijk om ook verzekerde zorg aan te bieden

Naam en keurmerk ZKN

Maar 25 jaar ZKN toont meer mijlpalen. In 2006 voert minister Hans Hoogervorst de wijziging van het zorgstelsel door. Dat biedt klinieken de gelegenheid om naast onverzekerde zorg ook verzekerde zorg aan te bieden. In dat jaar werd ook het ZKN-keurmerk ontwikkeld. Later dat jaar reikt de minister de eerste zes keurmerken uit. In 2006 wordt tevens de naam Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) geïntroduceerd. Vijf jaar later, in 2011, tekent ZKN mede het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord (BHA). Daarmee is zij formeel vertegenwoordiger van alle zelfstandige klinieken aan de bestuurlijke tafels. Samen met het Ministerie van VWS en de partners Patiëntenfederatie, FMS, NVZ, NFU en ZN werkt ZKN aan de kwaliteits- en doelmatigheidagenda.