Verbeterde zichtbaarheid, versterkte verbindingen, initiatiefnemer van een unieke databank, daarmee aanjager van transparantie in de zorg, een Bureau dat staat… ZKN is klaar voor de toekomst. Voorzitter Jak Dekker en directeur Paulette Timmerman geven aan hoe.


“Goed, beter, best. In 2015 vierde ZKN het zilveren jubileum. Een mijlpaal waar we met recht trots op mogen zijn. Tevens een mooi moment om te zien waar we nu staan, maar vooral om te bepalen waar we heen willen. En dat is: actief vooruit. Deze conclusie lag uiteraard voor de hand. Alle 171 bij ZKN aangesloten klinieken zijn energiek, innovatief, verbeteren zich voortdurend en gaan enkel voor het beste als het gaat om specialisme, patiënten, medewerkers en kwaliteit van zorg. Niet goed, niet beter, maar best.

Meer zichtbaarder worden

In het jubileumjaar maakte ZKN namelijk het keerpunt van reactief naar proactief. Om nog beter te kunnen inspelen op alle veranderingen in de zorg. Ook om te laten zien waar de klinieken voor staan. En verder om nog beter zichtbaar te maken welke kwaliteit en vernieuwingen in de zorg bij hen aanwezig zijn. Sinds 2012 vertegenwoordigt ZKN, als medeondertekenaar van het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord, formeel alle zelfstandige klinieken aan de bestuurlijke tafels. Binding met de stakeholders is echter zo belangrijk dat wij sinds 2015 deze relaties ook frequent uitnodigen voor informatieve werkbezoeken aan de klinieken. In het komende jaar voeren we de frequentie nog meer op. Op die manier krijgen belangrijke stakeholders als zorgverzekeraars en politici een beter - of eigenlijk: het beste - beeld van de kwaliteit en innovatiekracht van de zelfstandige klinieken.

Kennis en creativiteit delen

Verbinden was dan ook een van de belangrijke thema’s in het verslagjaar, ook onderling. De klinieken hebben veel potentie, maar als relatief kleine speler in het zorglandschap moet ZKN het vooral hebben van creativiteit. Dat is er volop onder de leden. En die creativiteit willen we benutten. Naast de al bestaande ZKN Academie introduceerden we in 2015 de ZKN Academie Executive, speciaal voor directies en bestuurders. Tijdens deze exclusieve bijeenkomsten discussiëren de deelnemers met elkaar over belangrijke thema’s in de zorg. De Academies zorgen er tevens voor dat de leden buiten die bijeenkomsten elkaar steeds beter weten te vinden om kennis, ervaring en creativiteit te delen. Dat leidt weer tot vernieuwing en verbetering in hoogwaardige medisch specialistische zorg.

Vier belangrijke speerpunten

Het verslagjaar stond verder in het teken van professionaliseren en creëren. Om succesvol nieuwe stappen te kunnen zetten, is hard gewerkt aan de professionalisering van het Bureau. Onder meer met een nieuwe directeur en nieuwe vakmedewerkers als gevolg. Verder zijn processen en systemen aangepakt. De communicatie richting de leden werd gestandaardiseerd en geïntensiveerd. Die leden werden ook actief betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe meerjaren beleidsplan. Via workshops droegen de klinieken bij aan het strategisch document dat de blauwdruk is voor de komende jaren. Er zijn vier belangrijke speerpunten benoemd: (1) inzicht in kwaliteit van zorg (transparantie); (2) meer aandacht voor kwaliteit bij zorginkoop; (3) gelijk speelveld (good contracting practices) en (4) ruimte voor nieuwe toetreders.


‘Niet het systeem op slot, maar ruimte voor zorgvernieuwing leidt tot betere kwaliteit van zorg’

Verschuiving realiseren

Waar willen we verder naar toe? De ambitie is: een verdubbeling van omzet in 2020. Het door het ministerie van VWS vastgestelde plafond voor medisch specialistische zorg laat echter geen groei toe. Hoe geef je vernieuwing dan de ruimte? Innovatie komt vaak van nieuwe toetreders. Maar het huidige systeem laat startende zorgaanbieders nauwelijks toe. Ook om die reden intensiveren we vanaf 2015 het contact met onder meer zorgverzekeraars en overheid. Alles om verschuiving naar andere zorgaanbieders mogelijk te maken op basis van transparantie van kwaliteit van zorg. Alleen dan komt de wens van keuzevrijheid voor de patiënt tot zijn recht. ZKN als aanjager in de zorg dus.

Uniek platform bouwen

We zijn trots op het feit dat de minister van VWS die rol van aanjager herkent en erkent. Op het gebied van PROMs - Patient Reported Outcome Measures - mag ZKN een platform ontwikkelen. Daarvoor kende de minister een subsidie toe. Met dat geld bouwen we een onafhankelijk digitaal platform, waarbij PROMs-gegevens (patiëntervaringen) worden verzameld van vooralsnog vier specialismen. De kwaliteitsdata worden met elkaar vergeleken en gedeeld met belanghebbenden zoals zorgaanbieders en patiënten. De klinieken reageren hier zeer enthousiast op. Het meten van PROMs is overigens ook een verplicht onderdeel van het ZKN-keurmerk. Met de verzamelde data kunnen de zelfstandige klinieken en andere aangesloten instellingen (ook ziekenhuizen zijn van harte uitgenodigd mee te doen aan het platform) laten zien waar ze goed in zijn. En het geeft hen inzicht om de zorg te verbeteren. Het betekent zelfs dat een medisch specialist zich kan spiegelen aan een collega. Tot nu toe niet erg gebruikelijk. Maar het is een weg om te komen waar ook ZKN naar toe wil: transparantie in de zorg. En dat geeft prikkels om te verbeteren. Als zorgaanbieder wil je immers minimaal in lijn blijven met de beste aanbieders en het liefst voorop lopen.


‘De klinieken durven ook transparanter te zijn’

Slagen maken in kwaliteit

In dat kader zien we op korte termijn ook PREMs komen: Patient Reported Experience Measures. Klantbeleving dus. Ook op dat vlak kunnen de klinieken zich onderscheiden van een groot aantal ziekenhuizen. Met bijvoorbeeld slimme diagnostiek, andere openingstijden en optimalisatie van processen. Kleiner betekent ook wendbaarder. Daardoor kunnen de klinieken sneller inspelen op de wens van patiënten, zorgverzekeraars en overheid. En omdat ze vaak één specialisme aanbieden, kunnen zij daarin ook beter een verdiepingsslag maken. Slagen maken in kwaliteit dus. Dat maakt het dat de klinieken ook transparanter durven te zijn: ik ben specialist op dit gebied en ik durf de concurrentie aan.

Toe aan sprong vooruit

Al met al kunnen we zeggen dat het huis op orde is. Binnen de vereniging is een professionaliseringsslag doorgevoerd, bestaande systemen en processen zijn verbeterd, we brengen interne en externe doelgroepen met elkaar in contact, de leden zijn dichter naar elkaar gegroeid, uitwisseling van kennis gebeurt al spontaan, en met mooi geboekte resultaten zijn we toe aan de sprong vooruit. Op naar het gouden jubileum.”


Jak Dekker, voorzitter ZKN
Paulette Timmerman, directeur ZKN

Lees meer over ZKNMet een proactieve instelling wil ZKN de positie van de klinieken in het medisch specialistische zorglandschap verstevigen. Een belangrijk punt is dat de zelfstandige klinieken in het zorglandschap erkend en herkend worden op hun doelmatigheid, kwaliteit, patiëntveiligheid en servicegerichtheid. Daarvoor verhoogt ZKN de frequentie van werkbezoeken aan de klinieken. Ook tijdens de gesprekken aan de bestuurlijke tafels zal de vereniging de toegevoegde waarde van klinieken voortdurend onder de aandacht blijven brengen.

Intern netwerk verstevigen

ZKN blijft zich inzetten voor vernieuwing in de zorg. Het betekent dat verschuiving naar andere, wellicht nieuwe zorgaanbieders mogelijk moet worden gemaakt. Bij haar contacten met overheden en zorgverzekeraars blijft de vereniging deze doelstelling actief onder de aandacht brengen. Onder meer voor het stimuleren van zorgvernieuwing werkt ZKN verder aan het verstevigen van het interne netwerk, opdat de klinieken nog meer informatie met elkaar gaan uitwisselen.

Nieuwe dienstencatalogus

Als uitbreiding van de services naar de leden brengt het Bureau een producten- en dienstencatalogus uit. Er komt veel op de klinieken af. Dan is het niet efficiënt als elke kliniek hetzelfde wiel moet uitvinden. Leden kunnen van de diensten en producten gebruik maken van door ZKN geselecteerde preferred suppliers om hun eigen interne processen efficiënter te organiseren.

Website met klantervaringen

Voor verbetering van het beeld naar cliënten en patiënten lanceert ZKN een vernieuwde website, met daarop patiëntervaringen. Ook bouwt de vereniging een online portal voor haar leden en werkt ze verder aan het nieuwe PROMs-platform. De verwachting is dat dit onafhankelijke digitale platform medio 2017 gereed moet zijn.

Groei realiseren

ZKN gaat voor groei van haar leden. Het betekent dat klinieken in 2020 de omzet verdubbeld hebben. Om dat te bewerkstelligen zet de organisatie in op vier belangrijke thema’s die de komende jaren de leidraad zijn voor alle activiteiten: (1) inzicht in kwaliteit van zorg, (2) meer aandacht voor kwaliteit bij zorginkoop, (3) gelijk speelveld (good contracting practices) en (4) ruimte voor nieuwe toetreders. Kortom; ZKN is klaar voor de sprong vooruit.doorsturen en colofon

Download dit
jaarverslag als pdfDit jaarverslag is een uitgave van ZKN, Zelfstandige Klinieken Nederland

Postbus 340
2700 AH Zoetermeer

T (070) 317 79 80
E info@zkn.nl
W www.zkn.nl


Concept & realisatie

www.onlineblad.nl
Ruud Slagmolen
Len Blonk

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ZKN.Deel dit jaarverslag via: