Bergman Clinics biedt planbare medische zorg op vijf verschillende terreinen: (1) bewegingszorg, (2) oogzorg, (3) uiterlijk en huid, (4) vrouwenzorg en (5) inwendige zorg. “Onder het eerste valt bijvoorbeeld alles wat met het bewegingsapparaat te maken heeft, van knievervanging tot operaties aan de wervelkolom. Onder oogzorg valt onder meer brilvervangende chirurgie en zorg bij staar”, licht CEO Bart Malenstein toe.

Resultaten transparant op website

Met 25 vestigingen is Bergman Clinics de grootste keten van zelfstandige klinieken die onder één merk opereert. “Zo hebben wij een grote kliniek die uitsluitend zorg biedt voor het bewegingsapparaat en zeven klinieken die gespecialiseerd zijn in uiterlijk en huid. Die focus maakt ons voor patiënten aantrekkelijk. Naast kleinschaligheid en daardoor een hoge mate van cliëntgerichtheid maken we meer volume per aandoening dan in bijvoorbeeld een ziekenhuis. Op die manier krijgen we steeds meer ervaring en zodoende ook steeds betere behandeluitkomsten. Voor vier aandoeningen - rughernia, heup, urine-incontinentie en verzakking - publiceren wij die behandeluitkomsten op onze website. En er zullen zeker nog zo’n tien aandoeningen volgen.” Volgens Malenstein probeert Bergman Clinics daarmee de markt uit te dagen. “Patiënten moeten op basis van behandelresultaten kunnen kiezen waar zij de zorg willen ontvangen. We verwachten dat zeker de andere collega’s binnen ZKN zullen volgen. Ook diverse ziekenhuizen. Met PROMs worden resultaten al in beeld gebracht, maar transparant maken en publiceren is een tweede stap.”

Digitaal data verzamelen

Op het gebied van transparantie in zorg werkt Bergman Clinics nu ook aan een tool voor diagnose- en indicatiestelling. “Patiënten moeten kunnen zien bij wie zij kwaliteit van zorg kunnen krijgen, met daarbij inzage in de kosten. Door op te schalen, en dus meer volume te maken, kunnen we goedkoper werken. Maar de door de zorgverzekeraars ingestelde plafonds houden ons tegen. Zij waken voor overbehandeling, en dat begrijpen wij. Wij streven naar een objectieve, centrale indicatiestelling via een digitaal platform. Voordat een patiënt een zorgproces ingaat, zou hij in enkele stappen door het diagnose- en indicatiestellingstraject kunnen lopen. Bij elke stap verzamel je informatie over de klacht. Al die informatie, al die data bij elkaar levert een totaalscore op die zegt of iemand wel of niet geopereerd kan of moet worden. Een soort voorspellingsmodel.”

Pilot gestart

Volgens Malenstein zijn al voor diverse aandoeningen dergelijke voorspellingmodellen voorhanden. “Door dit voor meer aandoeningen onder te brengen in een digitaal platform koppel je het los van de indicatiestelling door een medisch specialist in een ziekenhuis en kun je de markt openstellen. Met steun van diverse zorgverzekeraars ontwikkelen we nu zo’n tool, onder meer voor indicatiestelling bij heupartrose. We zijn nu in gesprek met enkele ziekenhuizen om samen een pilot te doen. Het duurt echter zeker nog een half jaar tot een jaar voordat we serieuze resultaten hebben. Maar het feit dat we dit nu al met andere spelers doen, geeft aan dat er beweging ontstaat onder zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De veranderingen op dit gebied gaan zeker komen.”