Mensen met (ernstige) rugklachten sneller en doelmatiger helpen. Dat is het centrale uitgangpunt bij het innovatieve zorgproces van de Rugpoli. Het zelfstandige behandelcentrum met vestigingen in Delden, Velp, Tilburg en Hoofddorp is gespecialiseerd in diagnose en behandeling van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, vooral van de wervelkolom. “We kennen geen wachttijden en hanteren het one-stop-shop principe. Diagnose en behandeling vinden beide op dezelfde dag plaats”, zegt directeur/bestuurder Hanneke Klopper.

Team van specialisten

Dat kan omdat de Rugpoli een team deskundigen beschikbaar heeft dat direct de klachten vanuit verschillende invalshoeken bekijkt. “Bij ons zijn neuroloog, reumatoloog, anesthesioloog, radioloog, manueel arts en mechanisch consulent buren. Ze lopen bij elkaar binnen voor overleg en zorgen ervoor dat de patiënt direct door de juiste specialist verder wordt geholpen. Zo nodig kunnen we meteen een MRI maken en een traject voor pijnbestrijding inzetten.”

Patiënten van operatie afhouden

Volgens Klopper onderscheidt de Rugpoli zich ook door de combinatie van manuele geneeskundige en mechanische technieken met 2e lijns ziekenhuiszorg. Wij hebben een triage methode die de waarschijnlijkheid kan voorspellen of klachten verbeteren met manuele behandeling, als de klachten toch niet voldoende of niet snel genoeg afnemen dan biedt wellicht pijnbestrijding verlichting. Een combinatie van deze technieken levert vaak beter resultaat op. Uit ons eigen wetenschappelijk onderzoek onder mensen met een hernia die op de wachtlijst voor OK stonden, blijkt dat bij vier op de vijf van deze patiënten onze behandeling afdoende is. Daardoor hoefden zij niet te worden geopereerd. Is opereren echt noodzakelijk, dan gaat ook dat veel sneller. Dankzij de intensieve samenwerking met enkele daarin gespecialiseerde klinieken.”

Mensen blijven volgen

“Zijn patiënten bij ons na twee tot drie bezoeken klaar, maar hebben zij nog wel extra hulp nodig, dan is ons zorgproces zodanig ingericht dat zij direct verder worden geholpen door geaccrediteerde McKenzie praktijken, die gespecialiseerd zijn in de wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. Ook dan vindt geen stagnatie plaats”, aldus Klopper.