Cardiologie Centra Nederland bestaat sinds 2006 en groeide met inmiddels veertien vestigingen uit tot de grootste aanbieder van poliklinische zorg rond cardiologie in Nederland. Daarnaast heeft ze een afdeling cardiologie in het ziekenhuis in Lelystad en Dokkum. “Snelheid en service is ons onderscheidend vermogen”, zegt oprichter en cardioloog Igor Tulevski. “Mensen hebben een emotionele binding met hun hart. Bij klachten willen ze meteen uitsluitsel. Kan de huisarts die niet geven, dan moeten ze naar een cardioloog in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Maar voordat ze die zien zijn er vaak weken voorbij. Cardiologie Centra Nederland werkt zonder wachtlijst. Bovendien volgen alle stappen in het zorgproces elkaar direct op. Een patiënt gaat bij ons de deur uit met een diagnose, een behandelplan en een meteen gestarte behandeling. In negentig procent van alle zorgvragen kunnen wij die zelf oplossen. Voor operatieve ingrepen hebben we goede afspraken met partnerziekenhuizen.”

Rollen omdraaien

Om de service naar patiënten verder te verhogen, heeft Cardiologie Centra Nederland een eigen ICT-platform ingericht. Daarmee heeft de patiënt toegang tot zijn eigen data. Bovendien kan hij 24/7 de medisch specialist voor vragen bereiken. Dat voorkomt dat hij te snel en onnodig gebruik maakt van spoedafdelingen in ziekenhuizen. Immers, als hij iets aan z’n hart voelt, wil hij meteen uitsluitsel. “Ook koppelen we het elektronisch Patiënten Dossier aan dit systeem. Met deze nieuwe, innovatieve technologie kunnen we de zorg dicht bij de patiënt en de huisarts brengen. De rollen zijn dus omgedraaid: de patiënt komt niet meer bij de dokter, maar die komt bij de patiënt. Verder kunnen we via dit systeem de patiënt veel beter monitoren en vergroten we de efficiency in de zorgketen.”

Manager van eigen zorgproces

Volgens Tulevski werkt Cardiologie Centra Nederland al met deze technologie, maar is het voortdurend bezig die verder door te ontwikkelen. “Op deze manier willen wij topzorg efficiënt maken, maar vooral duurzaam betaalbaar. Verder moet de innovatie de complexiteit doen afnemen en de patiënt dichter bij de zorgverlener brengen. Die wordt manager van zijn eigen zorgproces en bepaalt hoe het verder gaat.”